МЛАДЕЖКИ ДЖАЗ ФЕСТ СОФИЯ 2024


АТЕЛИЕТА
"ПЪЛНОЦЕННОТО ОБЩУВАНЕ С ПУБЛИКАТА"


Светослав Николов


Музиката е съвършеното средство за съкровено общуване в честна, чиста, открита, сърдечна споделеност. Възникнала от емоциите и преживяванията на артиста, тя се докосва до емоции и преживявания на слушателя. В тази взаимност музиката ни помага да открием повече за себе си и за света. За възможностите да се свържат създатели и слушатели ще разкаже програмният директор на Jazz FM Светослав Николов.

30.05.2024, 18:00 часа

Музикален център Art Libitum 1

Ул. Светослав Тертер 39 

"ОБРАЗ, СЮЖЕТ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ“

(работата на певеца върху актьора в себе си)


Йордан Владев


Когато пеем на сцена, ние не изпълняваме просто ноти. Ние създаваме образ, взаимодействаме през него, за да създадем преживяване, което да ангажира зрителя, да предизвика емоционален резонанс у него и да остане в съзнанието му дълго след като нашето изпълнение е приключило. Как става това? Какво трябва да знаем? Как да прочетем историята, която разказваме в нашата песен? Как да разберем по какъв начин да я насочим към зрителя? В тренинга ще се запознаем с основни концепции в драматургията, актьорската игра, разгледани през призмата на психологията, познаването на различните типове личност и техните взаимодействия.


30.05.2024, 19:00 часа

Музикален център Art Libitum 1

Ул. Светослав Тертер 39 

ИМПРОВИЗАЦИЯ В ГРУПА/ДЖЕМСЕШЪН


Йордан Владев


31.05.2024, 18:00 часа

Музикален център Art Libitum 2, в сградата зад инструменталния факултет на Национална музикална академия, ул. „Людмил Стоянов“ № 6