МЛАДЕЖКИ ДЖАЗ ФЕСТ СОФИЯ 2024ПРОГРАМА


30.05.2024


РЕПЕТИЦИИ С ДЖАЗ ТРИОТО за участниците, които са заявили съпровод за своите изпълнения

09:00 – 15:00 часа

Музикален център Art Libitum 2, в сградата зад инструменталния факултет на Национална музикална академия, ул. „Людмил Стоянов“ № 6


"ПЪЛНОЦЕННОТО ОБЩУВАНЕ С ПУБЛИКАТА"ателие със Светослав Николов, Jazz FM Radio

18:00 часа

Музикален център Art Libitum 1

Ул. Светослав Тертер 39


"ОБРАЗ, СЮЖЕТ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ“ (работата на певеца върху актьора в себе си) – ателие с Йордан Владев, Art Libitum Music Center

19:00 часа

Музикален център Art Libitum 1

Ул. Светослав Тертер 39


31.05.2024


РЕПЕТИЦИИ С ДЖАЗ ТРИОТО за участниците, които са заявили съпровод за своите изпълнения

Музикален център Art Libitum 2, в сградата зад инструменталния факултет на Национална музикална академия, ул. „Людмил Стоянов“ № 6


ИМПРОВИЗАЦИЯ В ГРУПА/ДЖЕМСЕШЪНателие с Йордан Владев, Art Libitum Music Center

18:00 часа

Музикален център Art Libitum 2, в сградата зад инструменталния факултет на Национална музикална академия, ул. „Людмил Стоянов“ № 6


01.06.2024


КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ, КОНКУРС ЗА КОМПОЗИЦИЯ НА ДЖАЗ ПИЕСА

11:30 Инструменталисти

13:30 Вокалисти 1,2,3 ВГ

15:30 Вокалисти 4 ВГ

17:00 Композитори

17:30 Дуети, състави, джем сешън

19:00 Награждаване


Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11