МЛАДЕЖКИ ДЖАЗ ФЕСТ СОФИЯ 2024


КАК ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ


За да се запишете за участие в Младежки джаз фест София е необходимо да попълните формуляр за съответната категория и да ни го изпратите на e-mail: vladani@abv.bg. За тези от вас, които все още не са пълнолетни, писмото трябва да бъде подписано от родител или настойник. Към писмото трябва да приложите запис или линк към ваше изпълнение (не е нужно да бъде професионален), който да дава информация за вашите изпълнителски възможности. Ако участвате в категория "автори" трябва да изпратите нотен материал, както и демо запис на произведението, с което ще се състезавате. Също така е нужно да внесете такса участие в размер на 40 лв. за солов участник (изпълнител или автор) или 25 лв. за участник в група.


Таксите можете да прeведете по следната банкова сметка:

IBAN: BG 74 BPBI 7942 10 79332401 

BIC: BPBIBGSF 

Банка: Postbank

Титуляр: Сдружение „АРТ КРЪГ ИМПУЛСИ”

Oснование за плащане: участие на (три имена) в Младежки джаз фест София 2024. 


След като го направите е нужно да ни изпратите платежен документ заедно с формуляра за участие. Можете да заплатите сумата и на място в офиса на Музикален център Арт Либитум на адрес София, ул. "Светослав Тертер" 39. Крайният срок за подаване на документи е 8 май 2024 г. Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас на тел: 0898 662627 или на e-mail: vladani@abv.bg. Успех на всички! :)


ФОРМУЛЯРИ ЗА УЧАСТИЕ


Формуляр за участие солисти 2024.doc

Формуляр за участие състави 2024.doc

Формуляр за участие композитори 2024.doc


Препоръчителни-джаз-стандарти.docx